Skip to content

Nivikka Falksen

Nivikka Falksen
Nivikka Falksen –  namminersortoq, ananas, mediegrafikereq kukilerisorlu.  
 
Ataani Nivikka pillugu paasisaqarnerugit;

ILISARITITSINEQ

Nivikka mediegrafiker-itut ilinniarnikuuvoq, mediegrafiker-itullu namminersortutullu sulinermi saniatigut kukilerisutut aamma sulisarluni. 

Nivikka Sisimiuneerpoq Nuummilu najugaqarluni. Avinnikuuvoq, marlunnik meeraqarpoq meeqqamilu ataataavallu ajunngitsumik inissisimallutik, marluullutimmi ilaqutariinneq meeqqallu pingaartittuuaat. 

Nivikka naapikkaanni ilinniagai suliarisartagaalu aamma eqqarsaatigigaanni nutaanik pilersitsisinnaalluarnera takorlooruminartuuvoq eqqortuullunilu. Qalipaatigissaartunik atisarlersortarnera tanittarneralu “nipitusinnaagaluartut” inuttut eqqissisimasuuvoq, isikkorisakkullu malunnartitsilluni nuannarisaqartoq.

Nutaaliorsinnaaneq, meeraqarneq inuttullu ineriartorneq

Nivikka nutaanik pilersitsisinnaasuaannarnikuuvoq, inuusuttuaraallunilu nuannarilluinnakkaminik nutaaliorsinnaassusaanut tulluartumik nassaarnikuulluni tassaasoq pinnersarneq pinnissuserlu. Silarsuullu taassuma iluani aamma misilittagaqarluarpoq, assersuutigalugu takutitsinerni, assiliinerni aviisinilu Toornarami Arnanummilu. 

Nutaaliorsinnaassusaa assileeriaasaani takuneqarsinnaalluarput, suliarisartagaanilu aamma. Assiliineq filmiliornerlu nuannarilluinnarpai, kinguneranilu aamma kusassarlugillu isikkorissarneri. Ilusilersuisinnaaneq isikkorisanillu suliaqarneq tassani aalluttarpai, inissikkiartornerilu suliaralugit nuannaralugit pikkoriffigalugillu. 

Nivikkap inuunermini pingaartinnerpaasaasa ilaraat meeqqani ilaquttanilu. Meeqqallu ataataalu avissimagaluarlutik qulakkeertuaannarpaat ilaqutariittut inuunerinnissartik ajunngitsumillu iluminni inissisimanissartik. Meeqqammi ajunnginnerpaamik peroriartornissaat angajoqqaajusunut pingaaruteqarluarpoq. Nivikka meeqqaminittaaq inuttut ineriartornissamut kajumissisinneqarluartarpoq. Ukiormi kingulleq Nivikka inuttut ineriartorneq, tarnikkut peqqissuuneq, imminut asaneq timillu naammagisimalluarnissaa aallunnikuuai.

Pikkoriffii:

 • Nutaanik pilersitsisinnaaneq
 • Assiliineq
 • Filmiliorneq
 • Assinik video-nillu suliaqarneq
 • Iganeq
 • Kaagiliorneq
 • Kukilerineq
 • Assiliartaliorneq
 • Imminut qiviarsinnaaneq
 • Imminut aallullunilu suliarineq
 • Pinnersaaneq
 • Atisanik katiterineq
 • Nuannarisami aallunneri
 • Inuttut ineriartorneq

Instagram, TikTok, Facebook mamma Youtube

Nivikka Instagram, TikTok, Facebook aamma YouTube-mi malinnaavigineqarsinaavoq. Taakku saniatigut aamma Facebook-imi arlalinnik qupperneqarnik ingerlataqarnikuuvoq. 

Nivikka inuit attaveqaqatigiittarfianni siammarterineq nuannarilluinnarpaa. Siammartertagai kusanartaqaat, unneqqarissumik nipillit isummersuisullu. 

Assersuutitut YouTube-mi quppernera eqqaaneqarsinnaavoq. Taanna gymnasie-mi ilinniartuulluni aallartinnikuuaa. Quppernerisaminilu nuannarisani pilersitsisinnaaninilu aallussiffigillualersimallugu. Siammartertagai isiginnaartuanut malinnaasuanullu aamma pissarsiffiusaqaat isumassarsititsisuullutillu. 

Instagram-imi malinnaasui siammartertakkanik unneqqarissunik, kusanartunik isumassarsiviusinnaasunillu siammarteriffigineqartarput. Kukiliarisartagai kusanartuniit ilaquttaminut igaarisartagai mamarunavissut takuneqarsinnaasarlutik. 

TikTok-ittaaq Nivikkamut siammarteriffigissallugu nuanneluinnartuuvoq, tassanimi pilersitsinermi atortutsialappassuaqarpoq soorlu piffissami nuannarineqarluartut, nipilersuutit allallu siammartertagaat akuuffigineqarsinnaasut. 

Pilerisaarinissavit, siammarterinissavilluunniit tullia Nivikkap quppernerani pissava? Malinnaasui angorusuppigit? Qupperneri alakkakkit pilerisaarinissavillu tullia sumiissinnaanersoq isumassarsivigalugu:

Nivikkap siammartigassat siammartissavaa?

Pilerisaarinermi pilersaarusiorpit Nivikkamut tulluarluarsinnaasunik?

Soqutiginnippit tusagaqarusunneruillu? Taava attavigitigut!