Skip to content

Kaaka Lynge-Larsen

Kaaka Lynge-Larsen

Kaaka Lynge-larsen –  namminersortoq, anaanaq, eqiingasoq peqqinnermillu aallutalik.

Quppernermi maani Kaaka pillugu paasisaqarnerugit:

Ilisaritinneq

Kaaka Nuummi erninilu najugaqarpoq. Namminersortuuvoq, inoqatini ineriartornerup iluani sullittuullugit. 

Fitnes-erneq nuannarilluinnartuuaa aaliangersimasumillu pisarpoq. Silami arpanneq pinngortitamiinnerlu nuannarisuuai. Pinngortitarpullu Kaakamut pingaaruteqaqaaq. 

Tulleriiaarineq Kaakap pikkoriffiisa ilarivaat, tassanilu imminut salliunneq. Nujaleriffiliarneruppat, meditationiuppat pisuttuarneruppalluunniit imminut piffissaqarfigisinnaanissaq pingaartittuuaa, anaanaq kisimiittuullunilu namminersortuugaluarluni. Namminermi nalunngilaa qanoq pingaaruteqartigalunilu iluaqutaatiginersoq. 

Eqiingasoq eqqqissisimasorli, tulleriissaarisoq allanullu ikiuukkumatooq

Kaaka ulluinnarni fitnes, arpanneq, anaanatut kisimiittuuneq namminersortuunerlu ulapputigisuugaluarlugit inuttut eqqissisimasuuvoq ilaquttani angerlarsimaqatiginissaanik nuannarisalik. Qungujulanera tuniluuttuuvoq eqqaaniillunilu malunnartaqaaq isumassarsiviginartuusoq. 

Kaakamut peqqissuseq pingasunik immikkoortortaqarpoq: eqqarsartaatsikkut peqqissuseq, peqqinnartunik nerisaqarneq timersornerlu. Kaakallu peqqinneq salliuttuartarpaa, ulluinnarni timini aalatittarnermigut qanorlu innini aallunneratigut. Aamma ulluinnarni ulapittaraluarluni angalakulasaraluarlunilu. Ulluinnarnilu pingaartitaasa ilarivaat meditationerneq inuttullu ineriartorneq, susoqaraluarpalluunniit eqqissisimasinnaaniassagami. 

Qanoq issusermik salliussineq inoqatiminut isumassarsivigitikkusoqaa. Inuulluataarneq assigiinngitsorpassuarnik imaqarsinnaavoq, imminulli salliunneq, peqqinnerulerneq, imminut naleqartinneq asanerlu sammisaapput Kaakap inoqatimi ikiornerani aallukkusutai. Ulluinnarnimi Kaaka inoqatini pikkorissartarpai, tamannalu nuannarilluinnartuuaa. Allat ikiornerini malinnaaneq, nikeriarneri malinnaavigineri takusinnaanerilu malinnaavigissallugit nuannarilluinnarpaa aallullugulu. Kaaka suliffianut tunngasumik aperigaanni imak akissooq: “Inuk imminut aalanerusutut peqqinnerusutullu takorloorsinnaanngitsoq aalanerunertalimmik peqqinnarnerusumillu inooriaaseqalerneranut ikiorukku tassa suliara naammassissaaq”.

Pikkoriffii

 • Anaanaaneq
 • Anguniakkat sinnattullu anguniarnissai
 • Peqqinnartunik nerisassiorneq
 • Inoqatinik kajumissisiineq isumassarsititsinerlu
 • Inuit attaveqaqatigiittarfianni tuniniaanermik annertusaarineq
 • Unneqqarinneq
 • Inoqatit tusarnaarsinnaaneri allanillu inissaqartitsineq
 • Malinnaasuminik sunniisinnaanera
 • Pilerisaarutinik pilersitsineq
 • Tuniniaaneq
 • Ulluinnarmi inuunerminik takutitsineq taamaasillunilu isumassarsititsineq
 • Assilitinneq
 • Ingerlajuaannarneq periusimillu upperinninneq
 • Pilerisaarinermi kiinaaneq
 • Naammagittarneq
 • Assigiinngitsunik suliaqarneq
 • Akuersaartuuneq
 • Inuttut tigusinnginneq

NUNARSUARMUT ANNGUSSINNAANEQ

Angalasarnini peqqutigalugu Kaaka nunarsuami nalunngisarpassuaqarpoq, taamaammallu aamma inuit attaveqaqatigiittarfianni nunarsuarmiit malinnaasoqarluarluni, sualummik Instagram-imi. Tassani 27.000 sinnerlugit malinnaasoqarpoq kalaallisut tuluttullu aamma siammarterisarluni. 

Facebook-imi nunatsinnut saaffiginninneruvoq kalaallisullu aamma tassani siammarterisarluni. 

Kaakap ulluinnarisani, aaliangersimasumik pisarnini, timersornini, pinngortitamiinnini oqaluttuallu nuannersut siammartikkajuttarpai. Qupperneri alakkakkit pilerisaariffigissallugit oqariartuutivilluunniit sumi siammartersinnaaneranut isumassarsillutit:

Kaakap siammartigassat siammartissavaa?

Pilerisaarinermi pilersaarusiorput Kaakamut tulluartumik?

Soqutiginnippit tusagaqarusunnerullutillu? Taava attavigitigut!